مسكن مهر


نوشته شده توسط xanthippe در ساعت 17:25 | لینک  | 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ بدهی

متراژ

توضیحات

مریم نظری

۰

فاطمه حیدرزاده تفرشی

17000000

حمید شنی

۰

احمد منصوری

۴۵۰۰۰۰۰۰

میر علی طیبی جاوید

۰

امیر حسین ابادی

۰

حسن مساعدی

۲۳۰۰۰۰۰۰

محمد بابایی زمان

۰

فاطمه شاهواری

۰

ناصر نقیبی روزبهان

5۰۰۰۰۰۰

بهمن سرکاری برکت

۴۰۰۰۰۰۰

مریم اسماعیلی

۵۵۰۰۰۰۰۰

فاطمه معدن نژاد

۰

طاهره قربانی

۶۵۰۰۰۰۰۰

معصومه کریم خانی

۳۰۰۰۰۰۰

حلیمه خاتون اعجازی

51۰۰۰۰۰۰

وحید الجبوری

2۴۰۰۰۰۰۰

امیر شیری

۰

بابک سلطان محمدی

3000000

حمید جعفر بیگ

۶۹۰۰۰۰۰۰

حمیدرضا تاج الدین

75۰۰۰۰۰۰

داود رضا زاده

۰

رامین طاهر نسب

۱۸۰۰۰۰۰۰

سجاد روحی علیایی

۸۵۰۰۰۰۰۰

زینب بابازاده

۶۰۰۰۰۰۰

سعید نیکو صحت

۸۰۰۰۰۰۰

شکری رضایی

۶۰۰۰۰۰۰

فاطمه خوگر

17۰۰۰۰۰۰

منیره حاجی امیری

۰

قاسم کیخسروی

۳۰۰۰۰۰۰

جعفر سرائیان

۰

لیدا احمدی

۰

علی اصغر پزشکیان

۷۸۰۰۰۰۰۰

مریم میرزایی

۵۸۰۰۰۰۰۰

فرهاد افشین

۴6200000رجب علی قدیانی

۰

ارزو متقیان

۰

سعید سقا باشی

۰

عبداله بهروش

۱۲۰۰۰۰۰

مجتبی رباطی

۰

همت علی زرین کلاه

11200000

نیلوفر بیات

۱۱۶۲۰۰۰۰۰

نگار بیات

۱۱۶۲۰۰۰۰۰

محمد قاسمی

۰

جعفر شیری

۱۰۸۷۰۰۰۰۰

حبیب اله بابایی

947۰۰۰۰۰

مهبد بهرامی

200000

حسن کریم زاده

۰

عباسعلی خاشعی

۰

رضا اصفهانی

۷۶۲۰۰۰۰۰

رضا سلطانی

۱۶۱۲۰۰۰۰۰

سعید فراهانی

932۰۰۰۰۰

عوضعلی رزاقی

362۰۰۰۰۰

زهرا عامری

۷۶۲۰۰۰۰۰

فاطمه جعفری

۰

کبری بختیاری

662۰۰۰۰۰

لقمان کوکبی

۰

محمد نیک اقبال

۴۶۲۰۰۰۰۰

مهدی جهانبخش

۰

مهدی قاسمی

13200000

اسماعیل شاه مرادی

0

مریم سیدی

۰

محمد اسدی کیا

۰

پیام حیدرزاده

۰

دامون یوسفی

۰

محبوبه السادات بختیاری

32۰۰۰۰۰

محمد رضایی

41000000

مرضیه درانی پور

982000000

میثم حبیبی

3000000

ابراهیم گوهری

۷۶۲۰۰۰۰۰

ابراهیم نامنی

۰

داود تبریزی نمینی

۰

سکینه سرمستیان

۷۱۲۰۰۰۰۰

سمیه فلاح

118200000

اصغر مولازاده

0

علی اکبر کولیایی

۸۷۲۰۰۰۰۰

محسن ارباب زاده

۰

ارش اقاسی

191300000

 

محمدرضا اسعدی چوبه

2200000

محمدرضا ترکمن

۰

محمدصادق رجب کاشانی

104200000

مریم نیاززاده

۵۶۲۰۰۰۰۰

سامان ملاحسن زاده

۱۳۶۲۰۰۰۰۰

 

میثم رضایی

42700000

سید زینب حسینی

۱۵۶۲۰۰۰۰۰

محمد محمودی

۴۲۰۰۰۰۰

ابراهیم جوکار

25500000

فرشاد ازادی

۸۵۵۰۰۰۰۰

فرح انگوتی

۲۲۰۵۰۰

۰۰۰

 

محمدجواد شمسائی

۰

اصغر حسین زاده

۱۰۵۰۰۰۰۰۰

مریم اهری

6000000

علی امیری

54500000

عباس جباری هوشیار

123000000

محبوبه سلطانی

۰

علی ملک پور

۱۱۴۶۰۰۰۰۰

احسان رضایی

101600000

نصرت اله سواد

۰

اقدس لطفعلی پور

۱۴۴۰۰۰۰۰۰

الهه بیات

۱۴۰۰۰۰۰۰۰

بهبود وجدانی

۰

حسن معصومی خلج

24600000

عباس نیازی

۰

ربابه موسوی

1600000

فهیمه قبله پور

۲۴۶۰۰۰۰۰

سید کمال ضرابیان

۰

سعید پناهی

131600000

علی رضائیان

136400000

معصومه صفر پور

۴۶۰۰۰۰۰

مجتبی طربی قاضیانی

۱۴۶۰۰۰۰۰

محمدرضا نیکیار

۲۴۶۰۰۰۰۰

 

مرتضی مهرعلیزاده

۰

سیدحسن ضیا زاده

۴۱۴۰۰۰۰۰

سمیه خائف

۳۴۰۰۰۰۰

منیژه کرد

۰

احمد خوشدست

28300000

نجمه احمد خانلو

۹۶۸۰۰۰۰۰

فاطمه مختاری

۰

علیرضا حیدری

30500000

سید عبدالرسول بنی هاشم

۲۱۹۰۰۰۰۰۰

علیرضا مجیدی

17000000

نوشته شده توسط xanthippe در ساعت 14:58 | لینک  |